fbpx
Gymnasieutbildning

Naturbruksprogrammet – trav

Vill du jobba med hästar? Drömmer du om en framtid som professionell inom travsporten? Eller kanske vill du ha en gymnasietid med hästar och ändå kunna plugga vidare på högskolan? Då är Wångens travgymnasium något för dig!

Naturbruksprogrammets travprofil på Wången är en yrkesförberedande gymnasieutbildning, specialiserad på travsport. Vi är Sveriges största travgymnasium och den här gymnasieutbildningen ger dig unika möjligheter att bygga ett brett kontaktnät inom travsporten. Det är den enda gymnasieutbildningen i Sverige där du kan ta en internationell hästskötarexamen för trav. Här går elever från hela Sverige, och Norden.

Wångens travgymnasium

Utbildningen ger dig kunskaper i skötsel, körning och träning av travhästar. Du får breda kunskaper om hästhållning i stort och lär dig om travsportens olika verksamheter och kan ta monté- och körlicens. Under utbildningen läser du många ämnen tillsammans med eleverna som går profil islandshäst.

Under utbildningen får du insikt i hur det är att ha företag i hästnäringen genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Och det finns möjlighet att söka stipendium för utlandspraktik. De senaste åren har några elever åkt till både Frankrike och Australien för att praktisera i travhäststall.

Under utbildningstiden har du en passhäst att ansvara för och du är delaktig i den hästens träningsupplägg. Vi åker ofta på tävling, både med ponnys och stora hästar. Vill du följa våra tävlingsframgångar så följ oss på Facebook och Instagram (wangenab) där vi löpande berättar om både vardagen på Wången och tävlingsresultat.

När du tagit examen härifrån är du redo att direkt börja jobba i ett travstall! Eller så kan du studera vidare på universitetet här på Wången; Hippologprogrammet har också inriktning travhäst. Du kan att läsa in högskolebehörighet under gymnasietiden och därmed är möjligheterna öppna;  du har en yrkesexamen och kan läsa vidare efter gymnasiet.

Vi ingår i Jämtlands Gymnasieförbund. 

Naturbruksprogrammet

På naturbruksprogrammet lär du dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Läs mer på Skolverkets webbplats. Där finns också information om programmet på andra språk.

UF-företag

Forskning har visat att personer som drivit UF-företag (Ung Företagsamhet) i gymnasiet oftare startar företag än andra, har kortare tid i arbetslöshet och tjänar mer. Vi satsar på UF-företagande i gymnasiet så att du får starta ett företag under ditt tredje år tillsammans med några klasskamrater. Vi samarbetar även med Handels i ett särskilt projekt inom Handelshögskolans innovationsprogram; Hästsportens unga innovatörer. Läs mer här.

Travsportens riksanläggning

Wången är Travsportens riksanläggning och en av hästnäringens tre riksanläggningar. Våra systrar är Flyinge och Ridskolan Strömsholm som bedriver utbildningar inom ridsport. På Wången finns unika träningsmöjligheter, här hittar du:

 • 120 boxar
 • 130 hektar skog och 120 hektar bete
 • Veterinärklinik
 • Hovslageri
 • Belyst 1000-metersbana
 • 500-meters backbana
 • 500-meters ridsandbana
 • Rid- och körbanor utomhus
 • Kör- och ridhall
 • Skrittmaskin
 • Milslånga grus- & skogsvägar
 • Och fina skolhästar. 
Om utbildningen
 • Gymnasiegemensamma ämnen, karaktärsämnen samt möjlighet att läsa in högskolebehörighet
 • Arbetsplats förlagt lärande, APL, under 18 veckor – både i Sverige och utomlands
 • Teori varvat med praktiskt arbete i stall och körning
 • Internationell hästskötarexamen utifrån branschens krav
 • Aktivitetsledarskap, möjlighet att ta kör- och/eller montélicens
Studieplan

Så här ser studieplanen ut för naturbruksprogrammet travprofilen. Totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma ämnen, 400 poäng
Biologi 1 100
Entreprenörskap 100
Naturbruk 200
Inriktning djur, 300 poäng
Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Programfördjupning, 900 poäng
Aktivitetsledarskap 100
Djurvård (djurens hälso- och sjukvård) 1 100
Hästkunskap 1, 2 och 3 300
Ridning och körning 200
Trav 1 och 2 200
Gymnasiearbete, 100 poäng 100
Individuellt val, 200 poäng 200
Individuella valet och utökad studieplan ger dig möjlighet att läsa in högskolebehörighet.
Frågor och svar

Hur du ansöker beror på i vilken kommun eller i vilken region eller län du bor i. På Jämtlands gymnasieförbunds webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker.

I ansökan ska du ange Naturbruksprogram kod NBDJU. Kommunkoden 23 09.

Du ska även skriva ort Alsen och skola Jämtlands Gymnasium Wången och att det är inriktning trav du vill gå.

Ta gärna hjälp av studievägledaren i din skola.

Söker du från annat land se nästa fråga/svar.

(OM du vill söka till oss efter att ansökningstiden gått ut eller byta skola till oss när terminen har börjat så ska du ta kontakt med rektor. Se kontaktuppgifter nedan.)

Om du ansöker från ett annat land än Sverige gör så här:

 1. fyll i den här ansökningsblanketten. Du behöver bara fylla i de rutor som är möjliga att fylla i digitalt.
 2. skriv ut och skriv under ansökningsblanketten
 3. prata med studievägledaren på din skola och få hjälp att få godkännande av din kommun/fylke att söka
 4. när du fått ok av studievägledaren/kommunen så skickar du ansökningsblanketten tillsammans med en kopia på dina betyg/karakterer till Gymnasieantagningen
  Jämtlands Gymnasieförbund
  831 82 Östersund

(OM du vill byta skola till oss när terminen har börjat så ska du ta kontakt med rektor, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.)

STIPENDIER/BIDRAG

Genom ett nordiskt samarbetsavtal har man rätt till att söka stipendium för studier inom Norden, till exempel för att få bidrag till kostnaderna för boende. Norska medborgare söker hos Lånekassan i Norge. Be studie- och yrkesvägledaren på din skola om hjälp. Du kan även ta kontakt med fylket där du bor för mer information.

Vi tar in 32 elever i årskurs 1. Antagning görs på meritpoäng från grundskolan och det är inte avsatt ett visst antal platser per profil. Travprofilen och islandsprofilen har gemensamt schema förutom rid- och travlektionerna.

Antagningen baseras på meritpoäng från grundskolan, och det är olika från år till år vilket som är det lägsta meritvärde du behöver för att komma in. För att vara behörig att söka ska du ha godkänt betyg i svenska, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen. Här finns den senaste antagningsstatistiken.

Ja, vi har ett elevboende i anslutning till skolan med enkel- och dubbelrum; 20 dubbelrum och 48 enkelrum i elevhusen. För läsåret 2020/2021 är årsavgiften för elevboendet 45 390 kr för enkelrum och 33 250 kr för dubbelrum. Kostnaden delas upp på åtta fakturor under ett läsår och första fakturan kommer 31 augusti.

I läsårspriset ingår frukost, lunch och middag alla vardagar, på helgerna serveras brunch och middag. Skolan erbjuder även fika alla vardagar, och på elevboendet dukar vi upp fika på kvällarna.

På elevboendet jobbar vår fritidspersonal och du kan se bilder från elevboendet och fritidsaktiviteterna på Instagramkontot wangens_elevboende

Se också filmen från boendet här på sidan eller på Wångens YouTube-kanal.

Du kan söka inackorderingstillägg för dina ökade kostnader hos din hemkommun. Hur mycket du får beror bland annat på hur långt du har att åka.

OM du skulle bli nekad inackorderingstillägg kan Wången kompensera för det. Då gör du så här:

 • Lämna in ett skriftligt besked från er hemkommun. I beskedet ska det synas att ni sökt inackorderingstillägg från kommunen men fått avslag. Beloppet som kommunen skulle ha betalt ut till en riksrekrekryterande utbildning måste stå med.
 • Lämna in beskedet till Wången senast den 15 oktober (alternativt den 15 mars om du skulle börjat på vårterminen). Lämna beskedet till skoladministratör eller mejla till info@wangen.se

Ja, det får du! Om du väljer profil Trav så ska hästen ha kvalat eller fyllt tre år, vara valack eller sto. Vi tar inte emot hingstar.

Du måste ansöka om att ta med egen häst. Kraven är att du ska sköta skolan och boendet. I mån av plats får en häst (ev. två) tas med.

Hur mycket det kostar att ha hästen här beror på vilken uppstallningsform du väljer och vad som finns ledigt (utedrift eller stall).

Månadskostnad uppstallning från och med 2020-08-01  

 • Stor häst boxplats inkl. foder & strö 2450 kr
 • Islandshäst boxplats inkl. foder & strö 2080 kr
 • Ponny boxplats inkl. foder & strö 1190
 • Lösdrift (endast islandshäst) inkl. foder & ströad ligghall 1560 kr
 • Kallhyra 1010 kr
 • Extern häst med Wångenstuderande som hästansvarig 3160 kr
 • Kallstall stor häst boxplats inkl. foder & strö 2430 kr
 • Kallstall ponny/islandshäst boxplats inkl. foder & strö 1860 kr

Priserna är inkl. moms

Tillgång till ridhus, skrittmaskin, hagar, oval- och passbana samt travbana ingår (under de tider då annan verksamhet inte pågår).

Ja. Inför årskurs två har du möjlighet att göra individuella val. Om du väljer engelska 6, svenska 2 och svenska 3 får du grundläggande högskolebehörighet, förutsatt att du får godkända betyg motsvarande en yrkesexamen.

Vi erbjuder även matematik 2a.

I t.ex. Norge har man andra krav på behörigheten – så för våra elever från andra länder ordnar vi möjlighet att läsa in behörigheten utifrån respektive lands krav. Alla ska ha möjligheten att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten.

Wången har mycket goda kontakter med praktikplatser där du kan göra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) både i Sverige och utomlands. Du kan ordna en praktikplats själv eller få hjälp av oss. Här kan du se vilka praktikplatser gymnasieelever från Wången varit på den senaste terminen:

I SVERIGE; EXEMPEL:
Pasi Aikio, Jaako Alamäki, Roberth Bergh, Oscar Berglund, Jenny Björk, Stall Denco, Sandra Eriksson, Evidensia hästkliniken Boden, Kajsa Frick, Björn Goop, Stable Haapakangas, Caroline Holm, Firma Jesses Fysioterapi, KJ Sport Horses, Tommy Karlstedt, Stall Kolgjini, Reijo Liljendahl, Åke Lindblom, Anders Lindqvist, Lars-Åke Eriksson/Petter Lundberg, Thomas Lönn, Joakim Lövgren, Jesper R Nilsson, Jan-Ove Olsen, Susanne H Osterling, Dennis Palmqvist, Markus Pihlström, Daniel Redén, Ola Samuelsson, Claes Sjöström, Lars-Åke Svärdfeldt, Johan Untersteiner, Fredrik Wallin, Jörgen Westholm, Östersunds travskola

UTOMLANDS; EXEMPEL:
Jean-Michel Bazire (Frankrike), My lovely horse rescue (Irland), Stall Jessen (Norge), Lars Tore Hauge (Norge), Geir Vegard Gundersen (Norge), Gry Kanstad (Norge), Alex Haagensen (Danmark)

De elever som åker utomlands på praktik har antingen ordnat resan själv eller fått stipendium om täcker kostnaden för resan.

Du får en vinterdress från Brizy med jacka och byxor av Wången. De är blå med Wångens logotyp på. Vi beställer dem till dig när du börjar och broderar ditt namn på jackan. Du får också ett par skyddsskor (Jodphurs med stålhätta).

Du måste själv ta med dig hjälm och skyddsväst.

Wången-tv

Viktor Lyck ångrar inte en sekund att han valde hästgymnasium på Wången, det gav honom jobb hos Svante Båth direkt efter studenten.

Emma Henriksson går travprofilen och säger att hon fått väldigt mycket erfarenhet och lärt känna många med samma intressen.

Titta in i elevboendet! Här får du se hur det ser ut inne och utanför elevboendet. Läs mer om elevboendet under Frågor & svar.

Ansökan

Du kan söka från hela landet. Ansökningstiderna i din kommun gäller. I ansökan ska du ange kod NBDJU. Kommunkoden 23 09. Skriv Jämtlands Gymnasium Wången och profil trav.

När ansökningstiden gått ut eller terminen har börjat kan du ta kontakt med oss direkt, vi kan ha reservplatser kvar.

 

Kontaktperson
Britt-Inger Gerhardsson Utbildningsadmin. Elevboendeansv.
Elisabeth Englund Rektor gymnasium. Studierektor universitet

Wangen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.