fbpx
Gymnasieutbildning

Naturbruksprogrammet – islandshäst

Vill du jobba med hästar? Drömmer du om en framtid som professionell inom islandshästsporten? Då är Naturbruksprogrammet, profil islandshäst, något för dig. Här kan du läsa på vårt islandshästgymnasium och kombinera ditt hästintresse med din gymnasieutbildning.

Naturbruksprogrammets islandshästprofil på Wången är en yrkesförberedande gymnasieutbildning, specialiserad på islandshäst. Här går elever från hela Sverige, och Norden.

Här på islandshästgymnasiet får du breda kunskaper inom hästhållning och arbete på ridskola. Du får utveckla dina kunskaper i ridning och träning av islandshäst tillsammans med våra duktiga lärare och fina hästar. Under ditt tredje år på gymnasiet är fokus på din yrkesexamen som hästskötare och diplomeringen till ridledare. Under vårterminen i åk 3 ingår även träning och förberedelse inför tävling av islandshäst. Du får också insikt i hur det är att ha företag i hästnäringen genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Och det finns möjlighet att söka stipendium för utlandspraktik. De senaste åren har några elever åkt både till Island, Frankrike och Italien för att praktisera i islandshäststall.

Naturbruksprogrammet

På naturbruksprogrammet lär du dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Läs mer på Skolverkets webbplats. Där finns också information om programmet på andra språk.

SIFs diplomering till ridledare

Efter godkänd examination får du SIFs, Svenska Islandshästförbundets, diplomering som ridledare och efter godkänt yrkesprov har du yrkesexamen som hästskötare. I utbildningen ingår också grundkurs avel, domarsekreterare och tappskokompetens.

Hos oss läser du många ämnen tillsammans med eleverna som går travprofilen. Det ser vi som en utbildningsmässig fördel som kommer ge dig både bredare och djupare allmänkunskap om hästar.

Vi har många fina skolhästar och du kommer att få egna sköthästar under tiden du pluggar här.

När du gått ut gymnasiet är du redo att direkt börja jobba, eller så kan du studera vidare på universitetet här på Wången. Hippologprogrammet som är Sveriges enda universitetsprogram för häst har också inriktning islandshäst.

Vill du se vad som händer på Wången följ oss på Facebook och Instagram; wangen_islandshast och wangenab.

Vi ingår i Jämtlands Gymnasieförbund.

UF-företag

Forskning har visat att personer som drivit UF-företag (Ung Företagsamhet) i gymnasiet oftare startar företag än andra, har kortare tid i arbetslöshet och tjänar mer. Vi satsar på UF-företagande i gymnasiet så att du får starta ett företag under ditt tredje år tillsammans med några klasskamrater. Vi samarbetar även med Handels i ett särskilt projekt inom Handelshögskolans innovationsprogram; Hästsportens unga innovatörer. Läs mer här.

Riksanläggningen Wången

Wången är en av hästnäringens tre riksanläggningar. Våra systrar är Flyinge och Ridskolan Strömsholm som bedriver utbildningar inom ridsport. På Wången finns unika träningsmöjligheter, här hittar du:

  • 120 boxar
  • 130 hektar skog och 120 hektar bete
  • Veterinärklinik
  • Hovslageri
  • Belyst 1000-meterstravbana
  • 500-meters backbana
  • 500-meters ridsandbana
  • Rid- och körbanor utomhus
  • Ridhus
  • Skrittmaskin
  • Ovalbana
  • Speedpassbana
  • Milslånga grus- & skogsvägar
  • Och fina skolhästar.
Om utbildningen
 • Gymnasiegemensamma ämnen, karaktärsämnen samt möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet.
 • Arbetsplats förlagt lärande, APL, under 18 veckor – både i Sverige och utomlands.
 • Teori varvat med praktiskt arbete i stall och under ridning.
 • Hästskötarexamen utifrån branschens krav, behörighet till B-instruktörsutbildning inriktning islandshäst.
 • Aktivitetsledarskap, ger möjlighet att ta ridledarexamen (SIF) möjlighet att ta kör- och/eller montélicens för travsport.
Studieplan

Så här ser studieplanen ut för naturbruksprogrammet profil islandshäst. Totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma ämnen, 400 poäng
Biologi 1 100
Entreprenörskap 100
Naturbruk 200
Inriktning djur, 300 poäng
Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Programfördjupning, 900 poäng
Aktivitetsledarskap 100
Djurvård (djurens hälso- och sjukvård) 1 100
Hästkunskap 1, 2 och 3 300
Ridning och körning 200
Ridning 1 och 2 200
Gymnasiearbete, 100 poäng 100
Individuellt val, 200 poäng 200
Individuella valet och utökad studieplan ger dig möjlighet att läsa in högskolebehörighet.
Wången-tv

Jag har lärt mig massor, utvecklats massor som ryttare och det är en väldigt rolig linje att gå” säger Julia Lind som gick på islandshästprofilen (nu har hon börjat läsa vidare på hippologprogrammet).

Den här filmen har Emmie Hansson, Hedda Brüggeman, Klara Hoonk Hellquist och Vilma Sivars som gick ut islandsprofilen 2018 gjort själva för att ge dig en inblick i deras vardag.

Titta in i elevboendet! Här får du en kort inblick hur det ser ut utanför och inne på elevboendet. Läs mer om elevboendet under Frågor & svar.

Frågor och svar

Hur du ansöker beror på i vilken kommun eller i vilken region eller län du bor i. På Jämtlands gymnasieförbunds webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker.

I ansökan ska du ange Naturbruksprogram kod NBDJU. Kommunkoden 23 09.

Du ska även skriva ort Alsen och skola Jämtlands Gymnasium Wången och att det är inriktning islandshäst du vill gå.

Ta gärna hjälp av studievägledaren i din skola.

Söker du från annat land se nästa fråga/svar.

(OM du vill byta skola till oss när terminen har börjat så ska du ta kontakt med rektor, se kontaktuppgifter nedan.)

Om du ansöker från ett annat land än Sverige gör så här:

 1. fyll i den här ansökningsblanketten. Du behöver bara fylla i de rutor som är möjliga att fylla i digitalt.
 2. skriv ut och skriv under ansökningsblanketten
 3. prata med studievägledaren på din skola och få hjälp att få godkännande av din kommun/fylke att söka
 4. när du fått ok av studievägledaren/kommunen så skickar du ansökningsblanketten tillsammans med en kopia på dina betyg/karakterer till Gymnasieantagningen

Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

(OM du vill söka till oss efter att ansökningstiden har gått ut eller om du vill byta skola till oss när terminen har börjat så ska du ta kontakt med rektor. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.)

STIPENDIER/BIDRAG
Genom ett nordiskt samarbetsavtal har man rätt att söka stipendium för studier inom Norden, till exempel för att få bidrag till kostnaderna för boende. Norska medborgare söker hos Lånekassan i Norge. Be studie- och yrkesvägledaren på din skola om hjälp. Du kan även ta kontakt med fylket där du bor för mer information.

Vi tar in 32 elever i årskurs 1. Antagning görs på meritpoäng från grundskolan och det är inte avsatt ett visst antal platser per profil. Travprofilen och islandsprofilen har gemensamt schema förutom rid- och travlektionerna.

Det är olika från år till år vilket som är det lägsta meritvärde man behöver för att komma in. För att vara behörig att söka ska du ha godkänt betyg i svenska, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen. Här finns den senaste antagningsstatistiken (samma för trav och islandshästprofil).

Ja, vi har ett elevboende i anslutning till skolan med enkel- och dubbelrum; 20 dubbelrum och 48 enkelrum i elevhusen. För läsåret 2020/2021 är årsavgiften för elevboendet 45 390 kr för enkelrum och 33 250 kr för dubbelrum. Kostnaden delas upp på åtta fakturor under ett läsår och första fakturan kommer 31 augusti.

Alla rum har egen dusch och toalett och det finns eget trådlöst internet via fiberanslutning i alla fem elevhus. I läsårspriset ingår frukost, lunch och middag alla vardagar, på helgerna serveras brunch och middag. Skolan erbjuder även fika alla vardagar, och på elevboendet dukar vi upp fika på kvällarna.

På elevboendet jobbar vår fritidspersonal och du kan se bilder från elevboendet och fritidsaktiviteterna på Instagramkontot wangens_elevboende

Se också filmen från boendet här på sidan eller på Wångens YouTube-kanal.

Du kan söka inackorderingstillägg för dina ökade kostnader hos din hemkommun. Hur mycket du får beror bland annat på hur långt du har att åka.

OM du skulle bli nekad inackorderingstillägg kan Wången kompensera för det. Då gör du så här:

 • Lämna in ett skriftligt besked från er hemkommun. I beskedet ska det synas att ni sökt inackorderingstillägg från kommunen men fått avslag. Beloppet som kommunen skulle ha betalt ut till en riksrekrekryterande utbildning måste stå med.
 • Lämna in beskedet till Wången senast den 15 oktober (alternativt den 15 mars om du skulle börjat på vårterminen). Lämna beskedet till skoladministratör eller mejla till info@wangen.se

Ja. Inför årskurs två har du möjlighet att göra individuella val. Om du väljer engelska 6, svenska 2 och svenska 3 får du grundläggande högskolebehörighet, förutsatt att du får godkända betyg motsvarande en yrkesexamen.

Vi erbjuder även matematik 2a.

I t.ex. Norge har man andra krav på behörigheten – så för våra elever från andra länder ordnar vi möjlighet att läsa in behörigheten utifrån respektive lands krav. Alla ska ha möjligheten att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten.

Ja, det får du! Om du går profil Islandshäst så måste hästen vara minst 6 år och valack eller sto. Vi tar inte emot hingstar.

Du måste ansöka om att ta med egen häst. Kraven är att du ska sköta skolan och boendet. I mån av plats får en häst (ev. två) tas med.

Hur mycket det kostar att ha hästen här beror på vilken uppstallningsform du väljer och vad som finns ledigt (utedrift eller stall).

Månadskostnad uppstallning från och med 2020-08-01  

 • Stor häst boxplats inkl. foder & strö 2450 kr
 • Islandshäst boxplats inkl. foder & strö 2080 kr
 • Ponny boxplats inkl. foder & strö 1190
 • Lösdrift (endast islandshäst) inkl. foder & ströad ligghall 1560 kr
 • Kallhyra 1010 kr
 • Extern häst med Wångenstuderande som hästansvarig 3160 kr
 • Kallstall stor häst boxplats inkl. foder & strö 2430 kr
 • Kallstall ponny/islandshäst boxplats inkl. foder & strö 1860 kr

Priserna är inkl. moms

Tillgång till ridhus, skrittmaskin, hagar, oval- och passbana samt travbana ingår (under tider när annan verksamhet inte pågår).

Wången har mycket goda kontakter med praktikplatser där du kan göra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) både i Sverige och utomlands. Du kan ordna en praktikplats själv eller få hjälp från skolan. Här kan du se vilka praktikplatser gymnasieelever från Wången varit på de senaste åren:

SVERIGE; EXEMPEL:
Agersta Islandshästcenter, Artinge Gård, Backome, Bränntorps Gård, Fors Gård, Forsens Islandshästar, Fårö Islandshästar, G.Einarsson Islandshästutbildning, Hammarbyhästar, IK Islandshäst, Islandshestkonsult. IsLantzHästar, Jamila Berg, Johannas Islandshästar, JS Ridkonsult, LB Islandshästar AB, Lövhagens Islandshästar, Paceland, Rickebasta Islandshästar, Robin Haraldsen, Smådalarö Islandshästar, Tolt.nu, Vidjatorpets Islandshästar, Örnäs Gård

UTOMLANDS; EXEMPEL:
Italien: Fattoria Voltrona
Island: Audsholtshjáleiga, Ganghestar, Hestheimar, Kirkjubaer, Mr Iceland, Skeidvellir,
Norge: Meråkerfjell Ridcenter
USA: Centaur City Icelandic Riding School, CA

De elever som åker utomlands på praktik har antingen ordnat resan själv eller fått stipendium om täcker kostnaden för resan.

Ja, du får ett set med kläder som vi broderar ditt namn på samt Wångens logotyp. Just nu håller vi på att titta på nya modeller för kläder.

Du får också ett par skyddsskor (jodphurs med stålhätta).

Du behöver ta med dig hjälm och skyddsväst.

Ansök

Du kan söka från hela landet. Ansökningstiderna i din kommun gäller. I ansökan ska du ange kod NBDJU. Kommunkoden 23 09. Skriv Jämtlands Gymnasium Wången och profil islandshäst.

Har du frågor hör av dig till oss. Ibland finns reservplatser kvar så hör av dig om du är intresserad!

Kontaktperson
Camilla Hed Stallförman/lärare islandshäst
Britt-Inger Gerhardsson Utbildningsadmin. Elevboendeansv.
Elisabeth Englund Rektor gymnasium. Studierektor universitet

Wangen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.