fbpx
Gymnasieutbildning

NB Elevinformation

Här hittar du information och blanketter som rör dig som är gymnasieelev på Wången.

Här samlar vi en del viktig information, länkar och blanketter för dig som är gymnasieelev på Wången, men även för er som är föräldrar till gymnasieelever på Wången.

Som elev på ett gymnasium som tar in sökanden från hela Norden kan en del saker verka svåröverskådliga eftersom ansökningstider, regler för inackorderingstillägg m.m. skiljer sig beroende på vilken kommun/fylke du är bosatt i. Därför måste vi hänvisa vidare till kommunen/fylket i vissa ärenden.

Huvudman för Wångens gymnasium är Jämtlands gymnasieförbund. Därför hänvisar vi också dit i en del frågor.

Har du frågor i enskilda elevärenden? Kontakta först och främst mentor, kurator eller elevboendepersonal. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Kontaktuppgifter till all personal på Wången finns här.

Har du allmänna frågor är du välkommen att ringa oss på 0640-174 00 eller mejla till info@wangen.se.

Elevboende - ansökan om att bo kvar på lov

Ansökan om att bo kvar på elevboendet under lov

Särskilt tillstånd för att stanna kvar på elevboendet under lov.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 132.4 KB

Elevhandbok

Elevhandbok

Ladda ner Format: pdf Storlek: 456.5 KB

Frånvaro – sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Dexter.

Om du tappat bort ditt inlogg till Dexter mejlar du till mentor och ber om nytt. Tills du får nytt inlogg sjukanmäler du via telefonsvararen på 0640-174 35.

Frånvaro – ledighetsansökan

Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet lämnas till mentor.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 114.9 KB

Försäkring

Om du behöver anmäla ett olycksfall finns instruktioner och blankett för skadeanmälan på jgy.se.

Eleverna har rabatt hos Agria djurförsäkring. För kontakt se Ombud Jämtland häst.

Föräldrar

För att underlätta för dig som är förälder på distans har vi några forum där du får inblick i vad som händer på Wången och på elevboendet.

På Facebook finns gruppen Wången förälder. Där delar elevboendepersonalen med sig lite av vad de gör och informerar löpande inför loven och du kan ställa allmänna frågor (frågor om skola och enskilda ärenden ska alltid gå direkt till mentor, rektor, elevboendepersonal eller annan berörd personal).

Du kan följa Wangenab och Wangens elevboende på Instagram. Och följa Wången på Facebook.

Som förälder kan du boka in dig på en eller flera helger då man i samverkan med fritidspersonalen tar en mera aktiv roll på elevboendet. Läs mer om det i elevhandboken.

Kontaktpersoner
Elevboende hus
Elevboende kontakt & jourtelefon
Jour fastighets- och anläggningsfrågor
Tina Virkama Lärare travprofilen. Mentor åk 1
Hanna Sundbäck Lärare. Mentor åk 1
Camilla Hed Stallförman/lärare islandsprofilen. Mentor åk 2
Henrik Sjöquist Lärare travprofilen. Mentor åk 3
Håkan Hallberg Lärare. Mentor åk 3
Läsårstider

Viktiga datum Gymnasiet läsåret 2019–2020

LÄSÅRSTIDER GY 1
2019-08-22 till 2020-06-12

22/8 Skolstart. Föräldramöte kl. 10–15 i aulan. Obligatorisk närvaro av elever och föräldrar. Minst en vuxen/familj närvarar.
25/10 Föräldramöte kl. 13
28/10–1/11 Höstlov v. 44
4/12 Halv skoldag
5/12–18/12 APL, arbetsplatsförlagd utbildning (praktik)
19/12—7/1, obs tisdag ledigt. Jullov
8/1 Skolstart vårterminen
2/3—6/3 Sportlov v. 10
9/4 efter lunch – 17/4 Påsklov v. 16
19/5 Sista hela skoldagen på Wången
20/5 Lovdag
22/5 Studiedag
25/5—5/6 APL
12/6 Sista skoldag för terminen

LÄSÅRSTIDER GY 2
2019-08-26 till 2020-06-12

26/8 Skolstart måndag 26 augusti.
25/10 Föräldramöte kl. 13
28/10–1/11 Höstlov v. 44
4/11–22/11 APL
14/12–15/12 Julshow
18/12 Sista hela skoldag för höstterminen.
19/12—7/1, obs tisdag ledigt. Jullov
8/1 Skolstart vårterminen
2/3—6/3 Sportlov v.10
9/3–27/3 APL
9/4 efter lunch – 17/4 Påsklov v. 16
20/5 Lovdag
22/5 Studiedag
Sista skoldag för gy 2 vårterminen är inte fastställd ännu.

LÄSÅRSTIDER GY 3
2019-08-26 till 2020-06-05

26/8–20/9 APL. Skolstart måndag 26 augusti. Gy 3 inleder läsåret med fyra veckors APL.
25/10 Föräldramöte kl. 13
28/10–1/11 Höstlov v. 44
14/12–15/12 Julshow
18/12 Sista hela skoldag för höstterminen.
19/12—7/1 Jullov, obs tisdag ledigt.
8/1 Skolstart vårterminen
3/2–28/2 APL
2/3—6/3 Sportlov v. 10
9/4 efter lunch – 17/4 Påsklov v.16
20/5 Lovdag
22/5 Studiedag
5/6 Student kl. 08.30 i Alsens kyrka

Privathäst

Här hittar du info, policy och avtal för uppstallning av privathäst på Wången. Ansvarig för privatstallet är Annie von Krusenstierna. Kontaktuppgifter till henne hittar du här under rubriken Lärare.

Programöversikt

På jgy.se hittar du programöversikten för naturbruksprogrammen på Wången.

Schema

Schema för gymnasiet finns här på Skola 24.

Skolmat

Gymnasieelever som bor på elevboendet äter frukost, lunch och middag på Wångens wärdshus månd–fred. Brunch och middag lör–sönd.

Veckans meny hittar du här.

Stipendier

Ansökan om stipendium

Ladda ner Format: pdf Storlek: 127.1 KB

Transferbussar

Transferbuss till flyg/tåg går från Wången varje fredag kl. 13.10 från wärdshuset.

Anmälan i förväg krävs (anmälan görs på skolexpeditionen). Pris 55 kr/tur. Utebliven avbokning faktureras.

För returresor se Länstrafiken Jämtlands webbplats.

Utrustning och kläder

Personlig utrustningslista

Utrustningslista för arbete i stall och körning/ridning och Utrustningslista elevboende/skola

Ladda ner Format: pdf Storlek: 140.7 KB

Beställ betyg

Har du tagit examen från gymnasiet på Wången och behöver beställa betyg? På jgy.se hittar du mer information.

Wangen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.