fbpx

Forskning

Arbetet med forskning och utveckling (FoU) är en viktig del av vår verksamhet. För oss är det viktigt att göra forskningsarbetet- och dess resultat tillgängligt till nytta för alla aktiva inom hästnäringen.

Pågående forskningsprojekt

Stiftelsen Hästforskning har beviljat medel till en ny studie; Ingen hov ingen häst? – En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar. Huvudsökande är Lena Holm på SLU tillsammans med Anna Jansson, också från SLU. Det är ett stort projekt med många medsökande med olika kompetenser däribland Malin Connysson, forskningsansvarig på Wången. Projektet kommer att pågå från 2018 till 2020.

Forskning

Vår forskningsansvarige Malin Connysson har publicerat en avhandling där hon har tittat på hur hästars uppstallning är kopplad till prestation – är det skillnad på om en högpresterande travhäst står i stall eller går i aktiv grupphästhållning? Du kan läsa den här: Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing

”I think your study will improve the health of the trained Standardbred horses”

Dr. Markku Saastamoinen, specialforskare vid Naturresursinstitutet (Luke) i Finland opponent vid disputationen.

Film om forskningsprojektet – Hästars prestation och uppstallning
Resultat från delstudie  Hästar i tävling och träning som får en energirik foderstat
Resultat från delstudie – Transport och diet påverkar hästar i samband med travlopp
Läs mer på SLU:s webbplats

Vi har genomfört ett unikt forskningsprojekt med travhästens prestation och hälsa i fokus tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU):
Effekter av träningsintensitet och utfodringsstrategi på växande hästars utveckling, prestation och hälsa

Reducerad träningsdistans och en strikt grovfoderdiet påverkade inte tävlingsförmågan hos unga varmblodiga travhästar

Röd stalllänga på Wången islandhästar i vinterhagar snö på tak och mark

Samverkan

Wången har ett nära samarbete med SLU genom universitetsutbildningen, Hippologprogrammet. FoU-verksamheten drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom hippologstudenternas examensarbeten.

Hästnäringens tre riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm har en gemensam policy för FoU, som har fastställts av styrelsen för Hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier och kunskapsspridning.

Svart kallblodstravare framifrån med sulky bakom på träningsbana genom skogen.

Sök mer kunskap eller forskningsanslag

Stiftelsen hästforskning ska finansiera och stödja forskningsprojekt som är relevanta för näringen och som håller hög vetenskaplig kvalitet. Forskningen ska handla om hästar och hästnäringens utveckling. Är du forskare kan du söka medel hos stiftelsen. För 2018 fanns cirka 14 miljoner svenska kronor och cirka 7,5 miljoner norska kronor att söka. Läs mer om forskningsanslag.

Är du intresserad av att lära dig mer om ett särskilt ämne och kanske slå hål på gamla myter? Hos Stiftelsen hästforskning kan du söka bland publicerad forskning inom olika områden, från veterinärmedicin till arbetsmiljö till pedagogik till hästhållning. Läs mer om forskningsprojekt på Stiftelsens hästforsknings webbplats.

Hippologernas kandidatarbeten
Alla kandidatarbeten som hippologerna har skrivit finns samlade på SLU:s webbplats.

Är du intresserad av att veta om hästens allmäntillstånd påverkas av herpesvaccinering? Läs hippologstudent Isabella Gustafssons slutsatser i hennes examensarbete här.

Undrar du om det spelar någon roll vilken månad en travhäst är född för dess prestationsförmåga? Läs hippologstudent Felicia Westers slutsatser i hennes examensarbete här.

Kontaktperson
Malin Connysson Forskningsansvarig/lärare
Våra samarbetspartners

Wangen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.