fbpx
Nyhet

VIKTIGT GÄLLANDE CORONAVIRUSET

Wången följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi hänvisar därför alltid till Folkhälsomyndighetens webbplats. Här finns mycket bra information till resenärer, riktad information till skolorna och när det sker förändrade riskbedömningar i Sverige.

Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. De symtom som man ska se upp med är andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, feber och hosta. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Det viktiga är att förhindra spridning – vi ska alla arbeta för att skydda dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka; som äldre och personer med annan sjukdom som gör dem mer sårbara.

Åtgärder på Wången

Uppdaterad information 18 mars kl. 16:55:

På Wången jobbar med förebyggande åtgärder som:

 • Minskat resande. Vi håller möten via telefon- och videokonferens.
 • Informerar om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
 • Informerar om att man ska avstå sociala kontakter om man har symtom som torrhosta, feber, andningsbesvär eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Förstärker städrutiner och fokuserar på kontaktytor.
 • Förlägger fler aktiviteter utomhus.
 • Förbereder åtgärder att sätta in i fall någon skulle bli sjuk, och säkerställer åtgärder för hur vi tar hand om våra hästar vid eventuell sjukdom.
 • Informerar alla handledare och elever på APL.
 • Planerar om kurser inom alla utbildningar. Se info under Utbildning.
 • Gymmet är stängt tills vidare.

Vi följer också våra huvudmäns instruktioner.

Utbildning

Uppdaterat 29 april kl. 16:46

Nya rekommendationer om att gymnasieskolor och högskola, universitet bör bedriva undervisning på distans. Så här ser det ut på våra utbildningar:

 • Gymnasiet: Undervisningen sker fortsatt på distans enligt ett anpassat schema och kommer fortsätta så under vårterminen, vilket vi har meddelat elever och föräldrar den 7 april. Tidigare har information från JGY gått ut till eleverna fredag 27 mars. De som befinner sig på APL (praktik) kan fortsätta praktikperioden ut, under förutsättning att det är lämpligt efter diskussion med APL-värd. Detaljerad information om distansundervisning har gått ut till elever och föräldrar. 
  Undervisning på distans ställer andra krav på eleverna. Både elever och elevhälsan finns som stöd. För den som har frågor om studiemiljön hemma, eller vill prata om sin hälsa eller hur man ska nå målen med utbildningen finns elevhälsan. Här finns kontaktuppgifter till personal inom elevhälsan. Nationella proven är inställda och kommer ej att genomföras. Läs mer på Skolverkets webbplats.
  Även studentavslutningen 5/6 kommer att ske digitalt.
 • Folkhögskolekurser: Distansundervisning ersätter planerade träffar på Wången. Anmälda till kursen Träningsfysiologi får särskild information om förändrade kursdatum.
 • Universitet: all teoretisk undervisning sker på distans. På Wången kan viss praktisk undervisning fortgå utomhus och med social distans. Studenter som är på VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) kan fortsätta på planerad plats (dock ej i storstäder eller andra identifierade riskområden) under förutsättning att student och VFU-värd är överens. Antagningsprovet till hippologprogrammet kommer även det att genomföras digitalt. Läs mer om antagningsprovet på SLU:s webbplats.
 • Yrkeshögskola: På hovslagarutbildningarna genomförs de teoretiska lektionerna på distans. Praktisk undervisning anpassas och genomförs i mycket små grupper. LIA-praktiken fortsätter. Detaljerad info har gått ut till de studerande. Kusk-utbildningen: de som är ute på LIA kan fortsätta sin praktik tiden ut som planerat om det är lämpligt efter diskussion med LIA-värd. Detaljerad info har gått ut till de studerande. 

Evenemang på Wången

Läget 18 maj:

 • Inställt: Föreläsningen med hovslagare Simon Curtis är inställd. Vi ber att få återkomma med nytt datum senare.
 • Inställt: Avelsvärderingen 19 april. Håll utkik på Svenska Hästavelförbundets webb för nya datum.
 • Svenska Islandshästförbundet (SIF) har meddelat att inga SIF-godkända tävlingar får genomföras tills vidare.
 • Gneisti islandshästförening har ställt in de planerade tävlingarna på Wången 12-14 juni.

För frågor kring specifika evenemang kontakta arrangören.

Läger på Wången

Uppdaterat 30 april

Wångens wärdshus och konferens

Uppdaterat 27 mars kl. 14:10

Även wärdshuset med restaurang, boende och konferens följer förstås utvecklingen noga och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Säkerheten för våra gäster och medarbetare är vår högsta prioritet och vi har därför vidtagit ett flertal åtgärder. Bland annat har vi gått över till tallriksservering. God hygien och renlighet är förstås alltid prioriterat i vår restaurang och nu har vi även gjort en extra insats för att fokusera på handhygien och rengöring baserat på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Våra boenden har även försetts med information gällande covid-19 och instruktioner kring hantering, om det finns anledning till att tro att en gäst eller medarbetare visar tecken på symtom. Endast öppet för lunch för besökare.

Frågor och svar

Här finns Folkhälsomyndighetens samlade frågor & svar.

Artikeln kommer att uppdateras löpande.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners

Wangen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.