• longering-1c
    Universitet

    Hippologprogrammet

    Hippologprogrammet är landets enda universitetsutbildning med renodlad hästinriktning. Huvudman för programmet är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.  Programmet ger en bra grund för att arbeta professionellt med hästar, utbildning av häst och människor samt med arbetsledning och rådgivning. Läs mer ›