Styrelseutbildning för svensk travsport

_L1_3523

En av flera utbildningsinsatser för förtroendevalda inom travets olika organisationer. Närmare 400 personer utbildas totalt under sommaren/hösten 2012. Samtliga utbildningar sker på Wången – i regi Styrelseakademien.