Wångens ledning kommenterar…

Morgonsysslor

Det finns ingen enskild fråga som vi arbetat så mycket med under de senaste åren som just klimatet bland våra elever och situationen på vårt elevboende.

Det engagemang som många nu visar på olika sätt stärker oss i vår övertygelse om att vi behöver fortsätta det arbetet.

Åtgärder
Vi har det senaste läsåret bland annat tillämpat kortare och längre avstängningar av elever, studier på distans för enskilda elever, använt extrainsatt personal, jobbat med våra likabehandlingsplaner, värdegrundsutbildning, föräldramöten och vi tar hjälp av elevhälsa och polis. I stort sett samma åtgärder som andra skolor med liknande problematik vidtar. Sedan årsskiftet har vi genomfört ytterligare insatser och fler är planerade.

Vi känner stöd i vårt arbete från vår huvudman, Jämtlands gymnasieförbund. Vi har haft och har en tät dialog med berörda elever och deras anhöriga när någon upplever sig utsatt och vi möts oftast av förståelse för de åtgärder vi sätter in.

Vi erkänner fel och brister när sådana uppdagas och varje gång en elev upplever sig utsatt eller kränkt så är det ett nederlag och en signal om att vi där och då inte lyckats göra tillräckligt.

Vårt gemensamma ansvar
Oavsett vilket klimat som råder på vår skola och vårt elevboende så är det vårt ansvar, samtidigt som det ofta är en spegling av samhället i stort. Wången tar ansvar för det som sker här hos oss, men vi är också övertygade om att vi och våra ungdomars föräldrar har ett gemensamt ansvar att fostra varje elev till en god medmänniska.

Så sent som i december hade vi ett bra föräldramöte där en femtedel av föräldragruppen deltog och vid vårt nästa föräldramöte i vår vill vi så klart att alla våra ungdomar representeras av minst en vuxen anhörig. Det är en nödvändighet för att skapa en samsyn kring hur vi vill att ungdomarna ska ha det hos oss.

Slutord
Det är ett misslyckande när elever väljer att sluta hos oss på grund av upplevd otrygghet. Vår ambition är så klart att våra elever ska trivas, utvecklas och utbildas hos oss och tack och lov väljer de allra, allra flesta att fullfölja sina gymnasiestudier på Wången.

Så har det alltid sett ut – och så ska det fortsätta att vara.

Johan Sundberg, vd Wången AB
Eva-Lena Blom, utbildningschef Wången AB

Kommentera