Förlängd ansökningstid!

Ansökningstiden till tilläggsutbildningen för hovslagare är förlängd. Sista ansökningsdag är 1 september.